dimanche 8 octobre 2017

Octobre 2017


CD Mastering "Escualo" Astor Piazzolla
ProTools HD 12.5

.
Enregistrement réalisé pour le Quatuor Debussy.
ProTools HD 12.5 Native + Avid omni
Avid Artist Mix - Artist Transport
Plug-ins iZotope - Avid
Dynaudio BM5A MKII
Beyerdynamic DT770 Pro 32 Ω